ČSN EN ISO 25378 (014124)

Geometrical product specifications (GPS) - Characteristics and conditions - Definitions

Translate name

STANDARD published on 1.5.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.80 USD excl. VAT
23.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 25378
Classification mark: 014124
Catalog number: 514670
Publication date standards: 1.5.2022
SKU: NS-1055506
The number of pages: 64
Approximate weight : 192 g (0.42 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Annotation of standard text ČSN EN ISO 25378 (014124):

Tato mezinárodní norma stanovuje obecné termíny pro geometrické specifikace, charakteristiky a podmínky. Tyto definice jsou založeny na pojmech vypracovaných v ISO 17450-1 a ISO 22432. Tato mezinárodní norma není určena pro průmyslové použití jako takové mezi konstruktéry, ale klade za cíl sloužit jako "plán postupu" zmapování požadavků na základě geometrických prvků, tedy umožňuje budoucí normalizaci pro průmysl a zhotovitele softwarů odpovídajícím způsobem

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.




Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.