ČSN EN ISO 2553 (013155)

Welding and allied processes - Symbolic representation on drawings - Welded joints

Translate name

STANDARD published on 1.5.2020


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price33.60 USD excl. VAT
33.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 2553
Classification mark: 013155
Catalog number: 510097
Publication date standards: 1.5.2020
SKU: NS-992647
The number of pages: 90
Approximate weight : 301 g (0.66 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Mechanical engineering drawingsWelded joints

Annotation of standard text ČSN EN ISO 2553 (013155):

Norma stanovuje zobrazení a označování svarových spojů na technických výkresech, používání odkazových čar, základních a doplňkových značek svarů. Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů. Norma specifikuje označování svarů podle systému značek A, který vychází z požadavků ISO a označování svarů podle systému značek B, který vychází z norem užívaných v zemích tichomořského regionu. Značky uvedené v této normě se mohou používat na výkresech svařovaných dílců. Specifikace svaru, např. druh, velikost a délka svaru, kvalita svaru, úprava povrchu, přídavný materiál a stanovení zkoušek, mohou být uvedeny přímo u zobrazovaného svaru použitím značek uvedených v této normě. Pravidla uvedená v této normě se mohou použít pro tvrdé a měkké pájení

These corrections apply to this standard:

ČSN EN ISO 2553:2020/Oprava1 (013155) Correction

Svařování a příbuzné procesy - Zobrazování na výkresech - Svarové spoje.

Correction published on 1.5.2021

Selected format:
Czech -
Print design (1.30 USD)


Show all technical information.
1.30 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand