ČSN EN ISO 2692 (014123)

Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Maximum material requirement (MMR), least material requirement (LMR) and reciprocity requirement (RPR)

Translate name

STANDARD published on 1.11.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price24.20 USD excl. VAT
24.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 2692
Classification mark: 014123
Catalog number: 515885
Publication date standards: 1.11.2022
SKU: NS-1088372
The number of pages: 64
Approximate weight : 192 g (0.42 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Mechanical engineering drawings

Annotation of standard text ČSN EN ISO 2692 (014123):

definuje požadavek maxima materiálu (MMR), požadavek minima materiál (LMR) a požadavek reciprocity (RPR). Tyto požadavky lze aplikovat pouze na lineární rozměrové prvky, které jsou válcového typu nebo typu dvou rovnoběžných protilehlých rovin. Tyto požadavky se často používají k zajištění specifických funkcí součástí, kde rozměr a geometrie jsou na sobě závislé, například ke splnění funkcí "montáž součástí" (dáno požadavkem MMR) nebo "minimální tloušťka stěny" (dáno požadavkem LMR). Požadavky MMR a LMR lze také použít ke splnění dalších požadavků na funkčnost návrhu

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.