ČSN EN ISO 2922 (011665)

Acoustics - Measurement of airborne sound emitted by vessels on inland waterways and harboursSTANDARD published on 1.10.2001


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.50 USD excl. VAT
9.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 2922
Classification mark: 011665
Catalog number: 62988
Publication date standards: 1.10.2001
SKU: NS-167937
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Transport by waterNoise emitted by means of transport

Annotation of standard text ČSN EN ISO 2922 (011665):

Tato mezinárodní norma stanovuje podmínky pro získání reprodukovatelných a srovnatelných výsledků měření zvuku šířeného vzduchem, vyzařovaného plavidly všech druhů na vnitrozemských vodních cestách a v říčních a mořských přístavech, kromě motorových rekreačních plavidel, jak je specifikuje ISO 14509. Tato mezinárodní norma je použitelná pro malá námořní plavidla, přístavní plavidla, plovoucí bagry a všechna plavidla včetně stacionárních lodí, užívaných nebo použitelných pro dopravu pro vodě. Podle této mezinárodní normy se požívají typové zkoušky plavidel, to jsou měření určená k prokázání, že plavidlo dodané výrobcem, stojící nebo plující, vyzařuje zvuk odpovídající specifikaci hluku, nebo předepsaným mezím a monitorovací zkoušky plavidel, což jsou kontrolní měření sledující zda je hluk plavidla, stojícího nebo plujícího, stále v rámci předepsaných mezí a zda od schválení plavidla při první dodávce nebo po úpravách nenastaly významnější změny. Při měření se stanovuje maximální hladina akustického tlaku AS plavidla což je maximální hladina akustického tlaku během průjezdu plavidla se stanovenými provozními podmínkami zjištěná měřením s kmitočtovým vážením A, při dynamické charakteristice S podle IEC 61627-1, expozice zvuku A a hladina expozice zvuku A

These changes apply to this standard:

ČSN EN ISO 2922:2001/A1 (011665) Change

Akustika - Měření zvuku šířeného vzduchem vyzařovaného plavidly na vnitrozemských vodních cestách a v přístavech.

Change published on 1.1.2014

Selected format:
Czech -
Print design (2.60 USD)


Show all technical information.
2.60 USD


IN STOCK

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand