ČSN EN ISO 2922 (011665)

Acoustics - Measurement of airborne sound emitted by vessels on inland waterways and harbours

Translate name

STANDARD published on 1.12.2021


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.40 USD excl. VAT
9.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 2922
Classification mark: 011665
Catalog number: 513827
Publication date standards: 1.12.2021
SKU: NS-1043037
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Noise emitted by means of transport

Annotation of standard text ČSN EN ISO 2922 (011665):

Tento dokument stanovuje podmínky pro získání reprodukovatelných a srovnatelných výsledků měření zvuku šířeného vzduchem, vyzařovaného plavidly všeho druhu na vnitrozemských vodních cestách a v říčních a mořských přístavech, s výjimkou motorových rekreačních plavidel, jak je specifikuje řada ISO 14509. Tento dokument je použitelný pro malá námořní plavidla, přístavní plavidla, plovoucí bagry a všechna plavidla včetně stacionárních plavidel, užívaných nebo použitelných k dopravě po vodě. Pokud se určí, že v referenční vzdálenosti 25 m působí plavidlo jako bodový zdroj, neexistují žádná omezení použití tohoto dokumentu s ohledem na rychlost, délku a výšku plavidel. Veškeré údaje o hluku získané v souladu s tímto dokumentem se vztahují k referenční vzdálenosti 25 m

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.