ČSN EN ISO 3040 (013135)

Geometrical product specifications (GPS) - Dimensioning and tolerancing - Cones

Translate name

STANDARD published on 1.4.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price15.30 USD excl. VAT
15.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 3040
Classification mark: 013135
Catalog number: 514679
Publication date standards: 1.4.2022
SKU: NS-1052581
The number of pages: 32
Approximate weight : 96 g (0.21 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Measuring instruments

Annotation of standard text ČSN EN ISO 3040 (013135):

Norma ČSN EN ISO 3040 specifikuje grafické značky použitelné pro kužel (kužel s kruhovou základnou kolmou k jeho ose; kruhový kolmý kužel) k jeho kótování nebo pro určení jeho tolerance. Pro účely této mezinárodní normy se termín "kužel" týká pouze kruhového kolmého kuželu. Tuto mezinárodní normu však lze použít na jakýkoli typ kuželu v rámci jejího rozsahuCookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.