ČSN EN ISO 3452-1 (015018)

Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 1: General principles

Translate name

STANDARD published on 1.12.2021


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.30 USD excl. VAT
14.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 3452-1
Classification mark: 015018
Catalog number: 513837
Publication date standards: 1.12.2021
SKU: NS-1043040
The number of pages: 28
Approximate weight : 84 g (0.19 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN ISO 3452-1 (015018):

Tato část ISO 3452 stanovuje zkoušení kapilární metodou používanou pro zjišťování diskontinuit, jako jsou trhliny, přeložky, rýhy, póry a studené spoje, které jsou otevřené na povrch materiálu, jenž má být zkoušen za použití bílého světla nebo UV-A (365 nm) záření. Používá se především u kovových materiálů, ale může být použita i u jiných materiálů za předpokladu, že tyto materiály jsou netečné vůči zkušebním prostředkům a nejsou nepřiměřeně porézní (odlitky, výkovky, svárové spoje, keramika apod.). Tento dokument také obsahuje požadavky na procesní a kontrolní zkoušení, avšak není určen pro kritéria přípustnosti a neposkytuje ani informace týkající se vhodnosti jednotlivých zkušebních systémů pro konkrétní aplikace, ani požadavky na zkušební zařízeníCookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.