ČSN EN ISO 3452-1 (015018)

Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 1: General principlesSTANDARD published on 1.3.2015


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.20 USD excl. VAT
14.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 3452-1
Classification mark: 015018
Catalog number: 96603
Publication date standards: 1.3.2015
SKU: NS-580836
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN ISO 3452-1 (015018):

Tato část ISO 3452 stanovuje zkoušení kapilární metodou používanou pro zjišťování diskontinuit na zkoušeném povrchu, jako jsou trhliny, přeložky, rýhy, póry a studené spoje, které jsou otevřené na povrch zkoušeného materiálu. Zkouška se používá především u kovových materiálů, ale může být použita i u jiných materiálů za předpokladu, že tyto materiály nejsou rozrušovány zkušebními prostředky a nejsou extrémně porézní (odlitky, výkovky, svárové spoje, keramika apod.)

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand