ČSN EN ISO 3452-5 (015018)

Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 5: Penetrant testing at temperatures higher than 50 degrees CSTANDARD published on 1.7.2009


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price7.30 USD excl. VAT
7.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 3452-5
Classification mark: 015018
Catalog number: 83823
Publication date standards: 1.7.2009
SKU: NS-168121
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN ISO 3452-5 (015018):

Tato evropská norma EN ISO 3452-5:2008 popisuje podrobné požadavky na zkoušení kapilární metodou při teplotách vyšších než 50 °C a metodiku pro kvalifikování vhodných zkušebních prostředků. Kapilární prostředky musí být kvalifikovány typovou zkouškou pro rozsah teplot zahrnující teplotu při zkoušení. Norma uvádí všeobecné vlastnosti kapilárních prostředků a kontrolní měrky pro jejích kvalifikaci.

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand