ČSN EN ISO 3740 (011603)

Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources - Guidelines for the use of basic standardsSTANDARD published on 1.7.2001


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.70 USD excl. VAT
13.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 3740
Classification mark: 011603
Catalog number: 62205
Publication date standards: 1.7.2001
SKU: NS-168213
The number of pages: 32
Approximate weight : 96 g (0.21 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Noise emitted by machines and equipment

Annotation of standard text ČSN EN ISO 3740 (011603):

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy EN ISO 3740 a slouží jako návod pro užívání série mezinárodních norem, která zahrnuje ISO 3741, ISO 3743-1, ISO 3743-2, ISO 3744, ISO 3745, ISO 3746, ISO 3747, ISO 9614-1a ISO 9614-2. Metody určování hladin akustického výkonu popsané v ISO 3741 až ISO 3747a ISO 9614 -1 a ISO 9614 -2 pokrývají v zásadě všechny typy strojů a zařízení. ISO 3741 až ISO 3747, ISO 9614-1 a ISO 9614-2 tvoří soubor základních mezinárodních norem, které stanovují používané akustické podmínky a přístroje, popisují postupy a poskytují obecné informace o montáži a provozu zkoušených strojů k určení hladin akustického výkonu. Tato mezinárodní norma uvádí návod pro užití série devíti mezinárodních norem popisujících různé metody určování hladin akustického výkonu všech typů strojů a zařízení. Obsahuje: stručný výtah z těchto základních mezinárodních norem a návod pro výběr jedné nebo více z těchto norem, které jsou vhodné pro každý jednotlivý typ. Uvedený návod platí jen pro zvuk šířený vzduchem. Užívá se pro vypracování zkušebních předpisů pro hluk a rovněž při zkouškách hluku jestliže specifický zkušební předpis neexistuje. Smyslem této mezinárodní normy není náhrada jakýchkoli podrobností nebo přidání jakýchkoli doplňujících požadavků k jednotlivým zkušebním metodám uvedených v dalších základních normách. Tyto mezinárodní normy stanovují akustické požadavky pro měření vhodné v různých zkušebních prostředích a přesnostech. Je důležité, aby specifické zkušební předpisy pro hluk různých typů strojů a zařízení byly vypracovány a používány v souladu s požadavky těchto základních mezinárodních norem. Takové normalizované zkušební předpisy pro hluk budou uvádět detailní požadavky na montáž a provozní podmínky pro vybranou skupinu, do které zkoušené stroje patří, jak je předepisuje základní mezinárodní norma(y). Pokud neexistují zkušební předpisy pro hluk pro konkrétní typy strojů, použije se tato mezinárodní norma k výběru nejvhodnější základní normy. Ve všech případech musí být montážní a provozní podmínky zkoušeného stroje v souladu s hlavními principy, které jsou dány v základních normách. Pro popis emise zvuku stroje nebo zařízení lze použít dvě veličiny, které se vzájemně doplňují: první je hladina emisního akustického tlaku na stanovených místech a druhá je hladina akustického výkonu. Mezinárodní normy popisující základní metody pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech tvoří sérii ISO 11200 až 11204

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand