ČSN EN ISO 389-7 (011630)

Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 7: Reference threshold of hearing under free-field and diffuse-field listening conditions

Translate name

STANDARD published on 1.3.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.40 USD excl. VAT
9.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 389-7
Classification mark: 011630
Catalog number: 514003
Publication date standards: 1.3.2022
SKU: NS-1050155
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Noise with respect to human beings

Annotation of standard text ČSN EN ISO 389-7 (011630):

Tento dokument specifikuje referenční práh slyšení pro kalibraci audiometrického přístroje používaného za těchto podmínek. a) Zvukové pole v nepřítomnosti posluchače sestává buď z volně se šířící rovinné vlny (volné pole), nebo z difuzního zvukového pole, jak je specifikováno v ISO 8253-2. V případě volného pole je zdroj zvuku přímo před posluchačem (čelní dopad). b) Zvukové signály jsou čisté (sinusové) tóny v případě podmínek volného pole a třetinooktávová pásma (bílého nebo růžového) šumu v případě podmínek difuzního pole. c) Hladina akustického tlaku se měří v nepřítomnosti posluchače v místě, kde by byl střed jeho hlavy. d) Poslech je binaurální. POZNÁMKA 1 - Korekční hodnoty prahu slyšení v podmínkách poslechu ve volném poli a pro vybrané úhly dopadu zvuku (45° a 90°) odchylující se od čelního dopadu, jsou pro informaci uvedeny v ISO 8253-2. POZNÁMKA 2 - Další podmínky jsou uvedeny v citaci [1]. Data jsou uvedena v číselné formě pro vyvolené kmitočty v třetinooktávové řadě od 20 Hz do 16 000 Hz včetně, v souladu s ISO 266, a navíc pro některé mezilehlé audiometrické kmitočty do 18 000 Hz. Prahová data se liší od audiometrické nuly specifikované v ISO 389-1, ISO 389-2, ISO 389-5 a ISO 389-8, protože ta se týkají monofonního poslechu sluchátky s hladinami akustického tlaku vztaženými ke konkrétní spojce a simulátoru ucha. Přímé srovnání dat v částech ISO 389 uvedených výše a dat v tomto dokumentu proto není vhodnéCookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.