strlen:22


ČSN EN ISO 4287 (014450)

Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Terms, definitions and surface texture parametersSTANDARD published on 1.3.1999


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.00 USD excl. VAT
13.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 4287
Classification mark: 014450
Catalog number: 55359
Publication date standards: 1.3.1999
SKU: NS-168479
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO 4287 (014450):

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 4287:1998. Evropská norma EN ISO 4287:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 4287:1997 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato norma stanoví termíny, definice a parametry pro určování struktury povrchu (drsnosti, vlnitosti a základního profilu) profilovou metodou. Česky je uvedeno názvosloví, česky je definováno cca 40 hesel. Některá jsou doplněna obrázkem. Norma má tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice a kapitolu 4 - Definice parametrů profilu povrchu. Norma dále obsahuje normativní Přílohy A a ZA a informativní Přílohy B, C, D a E. ČSN EN ISO 4287 (01 4450) byla vydána v březnu 1999. Nahradila ČSN ISO 4287-1 (01 4450) z dubna 1993

These changes apply to this standard:

ČSN EN ISO 4287:1999/A1 (014450) Change

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Termíny, definice a parametry struktury povrchu.

Change published on 1.2.2010

Selected format:
Czech -
Print design (2.40 USD)


Show all technical information.
2.40 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.