strlen:22


ČSN EN ISO 4288 (014449)

Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Rules and procedures for the assessment of surface textureSTANDARD published on 1.3.1999


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.50 USD excl. VAT
8.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 4288
Classification mark: 014449
Catalog number: 55360
Publication date standards: 1.3.1999
SKU: NS-168480
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Properties of surfaces

Annotation of standard text ČSN EN ISO 4288 (014449):

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 4288:1997. Evropská norma EN ISO 4288:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 4288:1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato norma stanoví pravidla pro porovnávání měřených hodnot s tolerančními mezemi stanovenými pro parametry struktury povrchu v ISO 4287 (v ČR zavedena jako ČSN EN ISO 4287), ISO 12085 (v ČR zavedena jako ČSN EN ISO 12085), ISO 13565-2 (v ČR zavedena jako ČSN EN ISO 13565-2) a ISO 13565-3 (v ČR do března 1999 nezavedena). Rovněž specifikuje standardní pravidla pro výběr mezních vlnových délek cut-off lambdac pro parametry profilu drsnosti podle ISO 4287, měřených pomocí dotykových (hrotových) přístrojů podle ISO 3274 (v ČR zavedena jako ČSN EN ISO 3274). ČSN EN ISO 4288 (01 4449) byla vydána v březnu 1999

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.