ČSN EN ISO 4545-1 (420376)

Metallic materials - Knoop hardness test - Part 1: Test method

Translate name

STANDARD published on 1.8.2018


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.90 USD excl. VAT
13.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 4545-1
Classification mark: 420376
Catalog number: 505621
Publication date standards: 1.8.2018
SKU: NS-855646
The number of pages: 28
Approximate weight : 84 g (0.19 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Mechanical testing of metals

Annotation of standard text ČSN EN ISO 4545-1 (420376):

Norma popisuje metodu zkoušení tvrdosti kovových materiálů podle Knoopa pro zkušební zatížení od 0,009 807 N do 19,613 N. Podrobně popisuje zkušební princip a vlastní postup zkoušení, kdy diamantové vnikací těleso ve tvaru jehlanu o kosočtvercové základně s vrcholovými úhly mezi protilehlými stranami alfa a beta rovnými 172,5° a 130° se zatlačuje do povrchu zkušebního tělesa a následně se měří dlouhá úhlopříčka vtisku, která v povrchu zůstane zachována po odlehčení zkušebního zatížení. Tvrdost podle Knoopa je úměrná podílu zatěžující síly k průmětu plochy vtisku. Norma uvádí všechny podrobnosti nutného přístrojového vybavení k provádění zkoušky, požadavky na přípravu zkušebních těles a všechny podstatné informace, které musí být uvedeny ve zkušebním protokolu. Zkouška patří mezi základní v metodách oceňování tvrdosti ocelových plechů a pásů

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand