ČSN EN ISO 4869-2 (011640)

Acoustics - Hearing protectors - Part 2: Estimation of effective A-weighted sound pressure levels when hearing protectors are worn

Translate name

STANDARD published on 1.3.2020


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.60 USD excl. VAT
14.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 4869-2
Classification mark: 011640
Catalog number: 509398
Publication date standards: 1.3.2020
SKU: NS-984830
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Head protective equipment

Annotation of standard text ČSN EN ISO 4869-2 (011640):

Tento dokument stanovuje tři metody (metodu oktávových pásem, metodu HML a metodu SNR) odhadování efektivních hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu. Metody jsou použitelné jak pro hladinu akustického tlaku, tak pro ekvivalentní hladinu akustického tlaku hluku. Ačkoliv jsou primárně určeny pro expozice ustálenému hluku, jsou metody rovněž použitelné pro hluky obsahující impulzní složky. Je možné, že tyto metody by nemusely být vhodné k použití při měřeních hladin špičkového akustického tlaku. Hodnoty v oktávových pásmech, H, M, L nebo SNR jsou vhodné ke stanovení kritérií pro výběr nebo porovnání chráničů sluchu a/nebo nastavení minimálních požadavků na přípustný vložný útlum zvuku

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.