ČSN EN ISO 50005 (011519)

Energy management systems - Guidelines for a phased implementation

Translate name

STANDARD published on 1.1.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.60 USD excl. VAT
18.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 50005
Classification mark: 011519
Catalog number: 516455
Publication date standards: 1.1.2023
SKU: NS-1098001
The number of pages: 40
Approximate weight : 120 g (0.26 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Annotation of standard text ČSN EN ISO 50005 (011519):

Tento dokument uvádí praktický návod pro postupné zavádění systému managementu hospodaření s energií (EnMS), např. s využitím interních kapacit. Funkční EnMS lze následně rozšířit tak, aby splňoval požadavky ISO 50001. Tento dokument vysvětluje přístup k postupnému zavádění s využitím dvanácti základních prvků podle ISO 50001:2018. Nastiňuje obsah prvků a pro každý prvek popisuje čtyři různé úrovně vyspělosti. Příloha A obsahuje osvědčené postupy pro neustálé zlepšování EnMS pomocí postupného přístupu. Organizace si může k nalezení efektivního přístupu k dosažení požadované vyspělosti svého EnMS vybrat vhodné nástroje. EnMS lze integrovat s jinými systémy managementu a lze tak těžit ze společných struktur

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.