ČSN EN ISO 5349-2 (011406)

Mechanical vibration - Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration - Part 2: Practical guidance for measurement at the workplaceSTANDARD published on 1.9.2002


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.70 USD excl. VAT
18.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 5349-2
Classification mark: 011406
Catalog number: 65173
Publication date standards: 1.9.2002
SKU: NS-168697
The number of pages: 40
Approximate weight : 120 g (0.26 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Vibration and shock with respect to human beings

Annotation of standard text ČSN EN ISO 5349-2 (011406):

Tato část ISO 5349 poskytuje směrnice pro měření a hodnocení vibrací přenášených na ruce na pracovním místě v souladu s ISO 5349-1. Tato část ISO 5349 popisuje předběžná opatření, která je třeba splnit při provádění reprezentativních měření vibrací a při určování doby denní expozice při každé činnosti, pro účely výpočtu energeticky ekvivalentní souhrnné hodnoty vibrací za 8 h (denní expozice vibracím). Tato část ISO 5349 poskytuje prostředky k určení důležitých pracovních činností, které by se měly vzít v úvahu při určování expozice vibracím. Tato část ISO 5349 se vztahuje na všechny situace, kdy jsou lidé exponováni vibracím přenášeným na soustavu ruka-paže z ručního nebo rukou vedeného zařízení, opracovávaných předmětů nebo ovládacích prvků, které vibrují, na mobilních nebo stacionárních strojních zařízeních.

These changes apply to this standard:

ČSN EN ISO 5349-2:2002/A1 (011406) Change

Vibrace - Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce - Část 2: Praktický návod pro měření na pracovním místě.

Change published on 1.1.2016

Selected format:
Czech -
Print design (9.60 USD)


Show all technical information.
9.60 USD


IN STOCK

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.