ČSN EN ISO 5349-2 (011406)

Mechanical vibration - Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration - Part 2: Practical guidance for measurement at the workplaceSTANDARD published on 1.9.2002


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price15.50 USD excl. VAT
15.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 5349-2
Classification mark: 011406
Catalog number: 65173
Publication date standards: 1.9.2002
SKU: NS-168697
The number of pages: 40
Approximate weight : 120 g (0.26 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Vibration and shock with respect to human beings

Annotation of standard text ČSN EN ISO 5349-2 (011406):

Tato část ISO 5349 poskytuje směrnice pro měření a hodnocení vibrací přenášených na ruce na pracovním místě v souladu s ISO 5349-1. Tato část ISO 5349 popisuje předběžná opatření, která je třeba splnit při provádění reprezentativních měření vibrací a při určování doby denní expozice při každé činnosti, pro účely výpočtu energeticky ekvivalentní souhrnné hodnoty vibrací za 8 h (denní expozice vibracím). Tato část ISO 5349 poskytuje prostředky k určení důležitých pracovních činností, které by se měly vzít v úvahu při určování expozice vibracím. Tato část ISO 5349 se vztahuje na všechny situace, kdy jsou lidé exponováni vibracím přenášeným na soustavu ruka-paže z ručního nebo rukou vedeného zařízení, opracovávaných předmětů nebo ovládacích prvků, které vibrují, na mobilních nebo stacionárních strojních zařízeních.

These changes apply to this standard:

ČSN EN ISO 5349-2:2002/A1 (011406) Change

Vibrace - Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce - Část 2: Praktický návod pro měření na pracovním místě.

Change published on 1.1.2016

Selected format:
Czech -
Print design (7.90 USD)


Show all technical information.
7.90 USD


IN STOCK
This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand