ČSN EN ISO 5457 (013110)

Technical product documentation - Sizes and layout of drawing sheetsSTANDARD published on 1.2.2000


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price7.70 USD excl. VAT
7.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 5457
Classification mark: 013110
Catalog number: 57882
Publication date standards: 1.2.2000
SKU: NS-168752
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Technical drawings in general

Annotation of standard text ČSN EN ISO 5457 (013110):

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 5457:1999. Evropská norma EN ISO 5457:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 5457:1999 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato mezinárodní norma stanoví rozměry a úpravu předtisků výkresových listů pro technické výkresy ve všech oblastech průmyslu a stavebnictví, včetně výkresů zpracovaných počítači. Norma je současně použitelná i pro jiné technické dokumenty. Norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Rozměry, kapitolu 4 - Grafické prvky a kapitolu 5 - Označování. Dále norma obsahuje informativní Přílohu A. ČSN EN ISO 5457 (01 3110) byla vydána v únoru 2000. Nahradila ČSN ISO 5457 (01 3110) z března 1994

These changes apply to this standard:

ČSN EN ISO 5457:2000/A1 (013110) Change

Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů.

Change published on 1.11.2010

Selected format:
Czech -
Print design (4.90 USD)


Show all technical information.
4.90 USD


IN STOCK

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand