ČSN EN ISO 5457 (013110)

Technical product documentation - Sizes and layout of drawing sheetsSTANDARD published on 1.2.2000


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.00 USD excl. VAT
8.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 5457
Classification mark: 013110
Catalog number: 57882
Publication date standards: 1.2.2000
SKU: NS-168752
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Technical drawings in general

Annotation of standard text ČSN EN ISO 5457 (013110):

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 5457:1999. Evropská norma EN ISO 5457:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 5457:1999 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato mezinárodní norma stanoví rozměry a úpravu předtisků výkresových listů pro technické výkresy ve všech oblastech průmyslu a stavebnictví, včetně výkresů zpracovaných počítači. Norma je současně použitelná i pro jiné technické dokumenty. Norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Rozměry, kapitolu 4 - Grafické prvky a kapitolu 5 - Označování. Dále norma obsahuje informativní Přílohu A. ČSN EN ISO 5457 (01 3110) byla vydána v únoru 2000. Nahradila ČSN ISO 5457 (01 3110) z března 1994

These changes apply to this standard:

ČSN EN ISO 5457:2000/A1 (013110) Change

Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů.

Change published on 1.11.2010

Selected format:
Czech -
Print design (5.10 USD)


Show all technical information.
5.10 USD


IN STOCK
This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand