ČSN EN ISO 5458 (014441)

Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Pattern and combined geometrical specification

Translate name

STANDARD published on 1.12.2020


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.60 USD excl. VAT
23.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 5458
Classification mark: 014441
Catalog number: 509466
Publication date standards: 1.12.2020
SKU: NS-1011284
The number of pages: 60
Approximate weight : 180 g (0.40 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Limits and fits

Annotation of standard text ČSN EN ISO 5458 (014441):

Tento dokument stanoví doplňková pravidla k ISO 1101, která mají být použita pro specifikaci pole prvků, a stanoví pravidla pro kombinování jednotlivých specifikací, pro geometrické specifikace například použití značek POLOHA, SOUMĚRNOST, PROFIL ČÁRY a PROFIL PROVRCHU, stejně jako PŘÍMOST (v případě, že tolerované prvky jsou jmenovitě souosé) a ROVINNOST (v případě, kde jsou tolerované prvky jmenovitě koplanární), jak je uvedeno v příloze C. Tato pravidla platí, pokud je soubor tolerančních polí seskupen společně s omezeními umístění nebo orientace, pomocí modifikátorů CZ, CZR nebo SIM. Tento dokument se nevztahuje na použití specifikace pole prvků při použití požadavku minima a maxima materiálu (viz ISO 2692). Tento dokument se nevztahuje na stanovení společné základny (viz ISO 5459) na základě prvků v poli prvků

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.