strlen:22


ČSN EN ISO 5459 (014402)

Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Datums and datum systemsSTANDARD published on 1.4.2012


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.70 USD excl. VAT
22.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 5459
Classification mark: 014402
Catalog number: 90222
Publication date standards: 1.4.2012
SKU: NS-168754
The number of pages: 80
Approximate weight : 240 g (0.53 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Mechanical engineering drawingsLimits and fits

Annotation of standard text ČSN EN ISO 5459 (014402):

Tato mezinárodní norma specifikuje terminologii, pravidla a metodiku pro indikaci a pochopení základen a systémů základen v technické dokumentaci produktu. Tato mezinárodní norma také poskytuje vysvětlení, která pomáhají uživateli v pochopení konceptu. Tato mezinárodní norma stanovuje operátory specifikace (viz ISO 17450-2), používané ke stanovení základen nebo systémů základen. Operátory ověřování (viz ISO 17450-2) mohou mít různé podoby (fyzickou nebo matematickou) a nejsou předmětem této mezinárodní normy. POZNÁMKA: Podrobnější pravidla týkající se požadavků maxima a minima materiálu základen jsou uvedena v ISO 2692

These changes apply to this standard:

ČSN EN ISO 5459:2012/Z1 (014402) Change

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Základny a soustavy základen.

Change published on 1.12.2018

Selected format:
Czech -
Print design (1.10 USD)


Show all technical information.
1.10 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.