ČSN EN ISO 5459 (014402)

Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Datums and datum systems

Translate name

STANDARD published on 1.7.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price33.20 USD excl. VAT
33.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 5459
Classification mark: 014402
Catalog number: 515097
Publication date standards: 1.7.2022
SKU: NS-1066238
The number of pages: 110
Approximate weight : 361 g (0.80 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Mechanical engineering drawingsLimits and fits

Annotation of standard text ČSN EN ISO 5459 (014402):

Dokument ČSN EN ISO 5459 specifikuje terminologii, pravidla a metodiku pro indikaci a pochopení základen a soustav základen v technické dokumentaci produktu. Tato norma také poskytuje vysvětlení, která pomáhají uživateli v pochopení konceptu, a stanovuje operátory specifikace, používané ke stanovení základen nebo soustavy základny. Operátory ověření mohou mít různé podoby (fyzickou nebo matematickou) a nejsou předmětem této mezinárodní normy. Základny jsou ustaveny ze skutečných povrchů identifikovaných na součásti. Základny umožňují umístění nebo orientaci tolerančního pole a musí být stanoveny virtuální podmínky. Základny mohou být vnímány jako prostředky k uzavírání stupňů volnosti tolerančního pole

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.