ČSN EN ISO 6410-3 (013213)

Technical drawings - Screw threads and threaded parts - Part 3: Simplified representationSTANDARD published on 1.3.1998


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price7.80 USD excl. VAT
7.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 6410-3
Classification mark: 013213
Catalog number: 50794
Publication date standards: 1.3.1998
SKU: NS-168957
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Mechanical engineering drawingsMetric screw threads

Annotation of standard text ČSN EN ISO 6410-3 (013213):

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6410-3:1996. Evropská norma EN ISO 6410-3:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 6410-3:1993 byl přijat CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. (ČSN EN) ISO 6410 sestává z následujících částí: Část 1: Všeobecně, Část 2: Závitové vložky a Část 3: Zjednodušené zobrazování. Tato třetí část (ČSN EN) ISO 6410 stanoví požadavky na zjednodušené zobrazení závitových součástí s výjimkou závitových vložek, pro které platí (ČSN EN) ISO 6410-2. Toto zobrazení je vhodné v případech, kdy není nutné kreslit přesné tvary a podrobnosti součástí (viz /ČSN EN/ ISO 6410-1) například na výkresech sestav. Norma obsahuje tyto kapitoly: Kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Zjednodušené zobrazování a normativní přílohu ZA. ČSN EN ISO 6410-3 (01 3213) byla vydána v březnu 1998. Nahradila ČSN 01 3151 z 13.7.1981

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand