ČSN EN ISO 6410-3 (013213)

Technical drawings - Screw threads and threaded parts - Part 3: Simplified representation

Translate name

STANDARD published on 1.6.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.70 USD excl. VAT
9.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 6410-3
Classification mark: 013213
Catalog number: 514680
Publication date standards: 1.6.2022
SKU: NS-1064211
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO 6410-3 (013213):

Tento dokument stanoví pravidla pro zjednodušené zobrazení závitových částí s výjimkou závitových vložek, pro které platí ISO 6410-2. Toto zobrazení je vhodné v případech, kdy není nutné zobrazovat přesné tvary a podrobnosti součástí (viz ISO 6410-1), například na výkresech sestav. Ve zjednodušeném zobrazení se znázorňují pouze základní prvky. Míra zjednodušení závisí na druhu zobrazovaného předmětu, měřítku výkresu a účelu dokumentace

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.