ČSN EN ISO 6412-2 (013245)

Technical product documentation - Simplified representation of pipelines - Part 2: Isometric projection

Translate name

STANDARD published on 1.3.2021


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.60 USD excl. VAT
9.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 6412-2
Classification mark: 013245
Catalog number: 512141
Publication date standards: 1.3.2021
SKU: NS-1018701
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO 6412-2 (013245):

Norma ČSN EN ISO 6412-2 stanovuje doplňující pravidla jako dodatek k obecným pravidlům uvedeným v ISO 6412-1, která se vztahují na izometrické zobrazení. Izometrické zobrazení se používá pro zřetelnější znázornění základních prvků ve třech rozměrec

These corrections apply to this standard:

ČSN EN ISO 6412-2:2021/Oprava1 (013245) Correction

Technická dokumentace produktu - Zjednodušené zobrazení potrubí - Část 2: Izometrické zobrazení.

Correction published on 1.1.2024

Selected format:
Czech -
Print design (1.20 USD)


Show all technical information.
1.20 USD


IN STOCK


Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.