ČSN EN ISO 6412-3 (013245)

Technical product documentation - Simplified representation of pipelines - Part 3: Terminal features of ventilation and drainage systems

Translate name

STANDARD published on 1.3.2021


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.00 USD excl. VAT
8.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 6412-3
Classification mark: 013245
Catalog number: 512142
Publication date standards: 1.3.2021
SKU: NS-1018702
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO 6412-3 (013245):

Norma ČSN EN ISO 6412-3 stanovuje doplňující pravidla jako dodatek k obecným pravidlům uvedeným v ISO 6412-1, která se vztahují na zjednodušené zobrazování koncových zařízení pro větrání a odvodňování/kanalizaci v technických výkresech potrubních systémů. Zjednodušené zobrazení obsahuje pouze základní rysy, především ve formě obrysu. Stupeň zjednodušení závisí na druhu zobrazovaného předmětu, měřítku výkresu a účelu dokumentace

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.