ČSN EN ISO 6412-3 (013245)

Technical product documentation - Simplified representation of pipelines - Part 3: Terminal features of ventilation and drainage systems

Translate name

STANDARD published on 1.3.2021


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price7.70 USD excl. VAT
7.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 6412-3
Classification mark: 013245
Catalog number: 512142
Publication date standards: 1.3.2021
SKU: NS-1018702
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO 6412-3 (013245):

Norma ČSN EN ISO 6412-3 stanovuje doplňující pravidla jako dodatek k obecným pravidlům uvedeným v ISO 6412-1, která se vztahují na zjednodušené zobrazování koncových zařízení pro větrání a odvodňování/kanalizaci v technických výkresech potrubních systémů. Zjednodušené zobrazení obsahuje pouze základní rysy, především ve formě obrysu. Stupeň zjednodušení závisí na druhu zobrazovaného předmětu, měřítku výkresu a účelu dokumentace

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand