ČSN EN ISO 7010 (018012)

Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs

Translate name

STANDARD published on 1.1.2021


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price81.50 USD excl. VAT
81.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 7010
Classification mark: 018012
Catalog number: 511184
Publication date standards: 1.1.2021
SKU: NS-1012700
The number of pages: 304
Approximate weight : 943 g (2.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO 7010 (018012):

Tato mezinárodní norma stanoví bezpečnostní značky za účelem prevence nehod, požární ochrany, informace o zdravotním riziku a nouzové evakuaci. Tvar a barva jednotlivých bezpečnostních značek jsou v souladu ISO 3864-1 a návrh/design grafických značek je v souladu s ISO 3864-3. Tento dokument se vztahuje na všechna místa, kde je třeba řešit bezpečnostní záležitosti týkající se lidí. Nevzta-huje se však na signalizace používané pro řízení železničního, silničního, říčního, námořního a leteckého provozu a obecně na ta odvětví podléhající ustanovením, která se mohou lišit v určitých bodech od této mezinárodní normy a souboru norem ISO 3864. Tato mezinárodní norma stanoví originály bezpečnostních značek, které mohou být zmenšeny pro reprodukci a účely použití

These changes apply to this standard:

ČSN EN ISO 7010:2021/A1 (018012) Change

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky.

Change published on 1.5.2021

Selected format:
Czech -
Print design (7.50 USD)


Show all technical information.
7.50 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO 7010:2021/A2 (018012) Change

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky.

Change published on 1.10.2022

Selected format:
Czech -
Print design (7.50 USD)


Show all technical information.
7.50 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO 7010:2021/A3 (018012) Change

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky.

Change published on 1.10.2022

Selected format:
Czech -
Print design (7.50 USD)


Show all technical information.
7.50 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO 7010:2021/A4 (018012) Change

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky.

Change published on 1.9.2023

Selected format:
Czech -
Print design (9.00 USD)


Show all technical information.
9.00 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO 7010:2021/A5 (018012) Change

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky.

Change published on 1.9.2023

Selected format:
Czech -
Print design (7.50 USD)


Show all technical information.
7.50 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO 7010:2021/A6 (018012) Change

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky.

Change published on 1.9.2023

Selected format:
Czech -
Print design (7.50 USD)


Show all technical information.
7.50 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.