ČSN EN ISO 7029 (011631)

Acoustics - Statistical distribution of hearing thresholds related to age and gender

Translate name

STANDARD published on 1.9.2018


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.60 USD excl. VAT
14.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 7029
Classification mark: 011631
Catalog number: 505780
Publication date standards: 1.9.2018
SKU: NS-857924
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Noise with respect to human beings

Annotation of standard text ČSN EN ISO 7029 (011631):

Tento dokument poskytuje deskriptivní statistické údaje o odchylce prahu slyšení pro populace otologicky normálních osob různého věku v podmínkách monaurálního poslechu sluchátky. Pro populace ve věkovém rozmezí od 18 let do 80 let pro rozsah audiometrických kmitočtů od 125 Hz do 8 000 Hz specifikuje: a) očekávanou hodnotu mediánu prahů slyšení vzhledem k mediánu prahu slyšení ve věku 18 let; b) předpokládané statistické rozdělení nad a pod hodnotou mediánu. Pro kmitočty od 3 000 Hz do 8 000 Hz jsou mediány a statistické rozdělení pro populace nad 70 let uvedeny pouze pro informaci. Tento dokument rovněž poskytuje pro informaci očekávané hodnoty mediánů na audiometrických kmitočtech od 9 000 Hz do 12 500 Hz ve věkovém rozmezí od 22 let do 80 let. Data jsou použitelná pro odhad velikosti ztráty sluchu způsobené určitým agens v populaci. Takové srovnání je platné, pokud studovaná populace sestává z otologicky normálních osob s výjimkou účinků specifického agens. Hluková expozice je příkladem konkrétního agens a pro tuto aplikaci jsou vybrané údaje z tohoto dokumentu označovány jako "databáze A" v ISO 1999. POZNÁMKA 1: V ISO 1999:2013 je databáze A založena na předchozím vydání ISO 7029. Údaje mohou být také použity k posouzení sluchu jednotlivce vzhledem k rozdělení prahů slyšení, které je normální pro věkovou skupinu osoby. Není však možné pro jednotlivce přesně stanovit, která část pozorované ztráty sluchu je přičítána akumulaci škodlivých účinků na sluch, které se zvyšují s věkem, a která část byla způsobena jinými faktory, jako je hluk. Odchylka prahu slyšení, jak je zde definována, a hladina prahu slyšení, jak je definována v jiných mezinárodních normách (ISO 389-1, ISO 389-2, ISO 389-5, ISO 389-8, ISO 8253-1, ISO 8253-2, IEC 60645-1) vyjadřuje sluchový práh jednotlivce nebo jednotlivého ucha vzhledem k - očekávanému mediánu prahu slyšení věkové skupiny 18 let stejného pohlaví, nebo - hladině referenční nuly specifikované v různých částech ISO 389. Pokud hladina referenční nuly představuje medián populace ve věku 18 let, hodnoty obou veličin budou stejné. POZNÁMKA 2: Hodnoty těchto dvou veličin nejsou vždy stejné z některých důvodů. Jedním z důvodů je to, že hladina referenční nuly byla stanovena na základě hladin prahů slyšení osob starších 18 let, včetně osob ve věku do 25 let nebo do 30 let, které mají v průměru mírně horší citlivost sluchu. POZNÁMKA 3: ISO 28961 specifikuje očekávané statistické rozdělení prahů slyšení, vyjádřených v hladinách akustického tlaku v decibelech, pro populace otologicky normálních osob ve věku od 18 let do 25 let v podmínkách binaurálního poslechu ve volném poli. Umožňuje výpočet nejen na audiometrických kmitočtech, ale také na dalších kmitočtech v třetinooktávových intervalech od 20 Hz do 16 000 Hz

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.