ČSN EN ISO 7083 (013138)

Technical product documentation - Symbols used in technical product documentation - Proportions and dimensions

Translate name

STANDARD published on 1.1.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price32.70 USD excl. VAT
32.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 7083
Classification mark: 013138
Catalog number: 513882
Publication date standards: 1.1.2022
SKU: NS-1045897
The number of pages: 106
Approximate weight : 349 g (0.77 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Mechanical engineering drawings

Annotation of standard text ČSN EN ISO 7083 (013138):

Technická norma ČSN EN ISO 7083 specifikuje doporučené tvary značek použitých v technické dokumentaci produktů. Uvádí doporučené rozměry na základě mřížky vztahující se k použité tloušťce čar. Tento dokument se nevztahuje na značky používané v dokumentaci technologických procesů, na které se vztahuje ISO 81714-1. Tvary značek vycházejí ze standardních výšek písma uvedených v ISO 3098-1

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.