ČSN EN ISO 7235 (011663)

Acoustics - Laboratory measurement procedures for ducted silencers and air-terminal units - Insertion loss, flow noise and total pressure lossSTANDARD published on 1.4.2010


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.30 USD excl. VAT
23.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 7235
Classification mark: 011663
Catalog number: 85569
Publication date standards: 1.4.2010
SKU: NS-169235
The number of pages: 52
Approximate weight : 156 g (0.34 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Acoustics in building. Sound insulation

Annotation of standard text ČSN EN ISO 7235 (011663):

Tato norma stanovuje postupy pro určování - vložného útlumu tlumičů v potrubí s prouděním vzduchu a bez proudění vzduchu ve frekvenčních pásmech, - hladiny akustického výkonu vlastního hluku (hluku proudění) vznikajícího v potrubním tlumiči ve frekvenčních pásmech, - celkové tlakové ztráty tlumičů při proudění vzduchu a - přenosového útlumu vzduchotechnických koncových jednotek ve frekvenčních pásmech. Měřicí postupy jsou určeny pro laboratorní měření při teplotě okolí. Měření tlumičů při jejich použití v provozu (in situ) stanovuje ISO 11820. Je třeba poznamenat, že výsledky určené ve zkušebně podle této normy, nejsou nutně shodné s výsledky obdrženými při měření v provozu, neboť rozdílná zvuková a proudová pole dávají různé výsledky. Například tlaková ztráta je nižší v laboratorních podmínkách než v provozu, je ale srovnatelná mezi různými laboratořemi. Tato norma se používá pro všechny druhy tlumičů hluku včetně tlumičů pro větrací a klimatizační systémy, přívod vzduchu a odsávání spalin a podobné případy použití. Podle této normy se měří také další pasivní vzduchotechnická zařízení jako kolena, koncové prvky nebo rozbočky. Tato norma se nepoužívá pro reaktanční tlumiče užívané u motorových vozidelCookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.