ČSN EN ISO 7779 (011652)

Acoustics - Measurement of airborne noise emitted by information technology and telecommunications equipment

Translate name

STANDARD published on 1.8.2020


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price25.00 USD excl. VAT
25.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 7779
Classification mark: 011652
Catalog number: 510424
Publication date standards: 1.8.2020
SKU: NS-1000869
The number of pages: 72
Approximate weight : 216 g (0.48 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO 7779 (011652):

Tento dokument stanovuje postupy měření a uvádění emise hluku zařízení informační technologie a telekomunikací. POZNÁMKA 1 - Tato norma je uvažovanou částí zkušebního předpisu pro hluk (viz 3.1.2) pro tento typ zařízení a je založena na základních normách pro emise hluku (viz 3.1.1) ISO 3741, ISO 3744, ISO 3745, ISO 9295 a ISO 11201. Základní veličinou emise je hladina akustického výkonu A, která může být použita pro porovnání stejného typu zařízení, avšak od různých výrobců, nebo pro porovnání různých zařízení. Aby se vyloučilo nežádoucí omezení u stávajících vybavení a zkušeností, jsou v tomto dokumentu stanoveny pro emisi hluku tři základní normy pro určování hladin akustického výkonu. ISO 3741 stanovuje srovnávací měření v dozvukové místnosti; ISO 3744 a ISO 3745 stanovují měření v přibližně volném zvukovém poli nad odrazivou rovinou. Při určování hladin akustického výkonu stroje je možné vybrat a v souladu s tímto dokumentem výhradně používat kteroukoliv z těchto tří základních norem pro emisi hluku. Hladina akustického výkonu A je doplněna hladinou emisního akustického tlaku A určovanou na místě obsluhy nebo místech spolupracovníků podle základní normy pro emisi hluku ISO 11201. Tato hladina akustického tlaku není hladinou imise hluku na místě obsluhy (viz 3.1.12), ale může napomoci při identifikování jakýchkoliv potenciálních problémů, které mohou u pracovníků obsluhy a spolupracovníků vyvolávat obtěžování, rušení při činnosti nebo poškození sluchu. Metody určování toho, zda emise hluku zahrnuje významné diskrétní tóny, jsou stanoveny v příloze D. Tento dokument je vhodný pro typové zkoušky a poskytuje výrobcům a zkušebním laboratořím metody k získání porovnatelných výsledků. Metody stanovené v tomto dokumentu umožňují určování emisních hladin hluku pro individuálně zkoušené jednotky (viz 3.1.4). Postupy platí pro zařízení, které vyzařuje širokopásmový hluk, úzkopásmový hluk a hluk obsahující diskrétní kmitočtové složky, nebo impulzní hluk. Zjištěné hladiny akustického výkonu a hladiny emisního akustického tlaku mohou sloužit k deklarování emise hluku a pro účely porovnání (viz ISO 9296[3]). POZNÁMKA 2 - Zjištěné hladiny akustického výkonu a hladiny emisního akustického tlaku se nemají považovat za hladiny imise hluku instalace, nicméně mohou být použity při navrhování instalace (viz ECMA TR/27[11]). Pokud jsou hladiny akustického výkonu určovány pro určitý počet jednotek ze stejné výrobní série, je možné je použít při určování statistické hodnoty této výrobní série (ISO 9296[3])

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.