ČSN EN ISO 7963 (015025)

Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Specification for calibration block No. 2

Translate name

STANDARD published on 1.5.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.50 USD excl. VAT
9.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 7963
Classification mark: 015025
Catalog number: 517115
Publication date standards: 1.5.2023
SKU: NS-1142095
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Welded joints

Annotation of standard text ČSN EN ISO 7963 (015025):

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Specifikace pro kalibrační měrku č.2 Tento dokument specifikuje požadavky na rozměry, materiál, výrobu a způsoby použití pro kalibrační měrku č. 2 pro nastavování a kontrolu ultrazvukového zkušebního zařízení.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.