strlen:26


ČSN EN ISO 80000-11 (011300)

Quantities and units - Part 11: Characteristic numbers

Translate name

STANDARD published on 1.4.2021


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.00 USD excl. VAT
22.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 80000-11
Classification mark: 011300
Catalog number: 511711
Publication date standards: 1.4.2021
SKU: NS-1021017
The number of pages: 64
Approximate weight : 192 g (0.42 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Quantities and units

Annotation of standard text ČSN EN ISO 80000-11 (011300):

Tento dokument uvádí názvy, značky a definice pro charateristická čísla užívaná při popisu transportních a přenosových jevů. Protože množství charakteristických čísel je ohromné a jejich použití v technice a vědě není jednotné, je jich v tomto dokumentu uvedeno jen malé množství, přičemž byla zahrnuta podle toho, jak běžně se používají

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.