ČSN EN ISO 8041-1 (011403)

Human response to vibration - Measuring instrumentation - Part 1: General purpose vibration meters

Translate name

STANDARD published on 1.3.2018


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price33.20 USD excl. VAT
33.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 8041-1
Classification mark: 011403
Catalog number: 504180
Publication date standards: 1.3.2018
SKU: NS-808982
The number of pages: 104
Approximate weight : 343 g (0.76 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Vibration and shock with respect to human beings

Annotation of standard text ČSN EN ISO 8041-1 (011403):

Tento dokument stanovuje provozní technické požadavky a tolerance pro přístroje konstruované k měření hodnot vibrací pro účely posouzení vibrací působících na člověka. Obsahuje požadavky na typovou zkoušku nebo validaci, periodické ověření, kontroly in situ a specifikace vibračních kalibrátorů pro kontroly in situ. Vibrometry specifikované v tomto dokumentu mohou být jednotlivé přístroje, kombinace přístrojů nebo systémy pro sběr a analýzu dat na bázi počítače. Přístroje pro měření vibrací specifikované v tomto dokumentu jsou určeny k měření vibrací v jedné nebo ve více takových aplikacích, jako jsou: - vibrace přenášené na ruce (viz ISO 5349-1); - celkové vibrace (viz ISO 2631-1, ISO 2631-2, ISO 2631-4); - nízkofrekvenční celkové vibrace v rozsahu frekvencí od 0,1 Hz do 0,5 Hz (viz ISO 2631-1). Vibrometry mohou být navrženy k měření v souladu s jedním nebo více frekvenčními váženími stanovenými v rozsahu každé z těchto aplikací

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand