ČSN EN ISO 8041-2 (011403)

Human response to vibration - Measuring instrumentation - Part 2: Personal vibration exposure meters

Translate name

STANDARD published on 1.6.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.50 USD excl. VAT
23.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 8041-2
Classification mark: 011403
Catalog number: 515069
Publication date standards: 1.6.2022
SKU: NS-1064216
The number of pages: 60
Approximate weight : 180 g (0.40 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Vibration and shock with respect to human beings

Annotation of standard text ČSN EN ISO 8041-2 (011403):

Tento dokument stanovuje minimální požadavky na osobní vibrační expozimetry (PVEM). V souvislosti s aplikacemi v hygieně práce je tento dokument použitelný pro přístroje navržené k měřením celkových vibrací (v souladu s ISO 2631-1, ISO 2631-2 a ISO 2631-4) a/nebo vibrací soustavy ruka-paže (v souladu s ISO 5349-1) společně s přidruženými dobami expozice. Tento dokument uvádí stanovené jmenovité hodnoty a přípustné tolerance, které definují minimální provozní schopnosti a funkční požadavky na přístroje navržené k měření osobní denní expozice vibracím. Tento dokument se nevztahuje na přístroje navržené k měření nebo zapisování dob expozice, aniž by se prováděla také měření vibrací. Přístroje tohoto typu jsou popsány v ISO/TR 19664

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.