ČSN EN ISO 8253-3 (011635)

Acoustics - Audiometric test methods - Part 3: Speech audiometry

Translate name

STANDARD published on 1.2.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.70 USD excl. VAT
18.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 8253-3
Classification mark: 011635
Catalog number: 516233
Publication date standards: 1.2.2023
SKU: NS-1101441
The number of pages: 44
Approximate weight : 132 g (0.29 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Noise with respect to human beings

Annotation of standard text ČSN EN ISO 8253-3 (011635):

Tento dokument stanovuje základní metody testů na zjišťování srozumitelnosti řeči pro audiologické aplikace. POZNÁMKA - Příklady řečových sestav jsou uvedeny v příloze A. Tento dokument stanovuje požadavky na sestavení, validování a hodnocení řečových testovacích sestav a realizaci testů na zjišťování srozumitelnosti řeči, aby byly zaručeny minimální požadavky na přesnost a porovnatelnost mezi různými testovacími postupy, včetně testů zjišťování srozumitelnosti řeči v různých jazycích. Tento dokument nestanovuje obsah řečové sestavy z důvodu rozličnosti jazyků. Tento dokument také navíc uvádí, jak musí být určovány referenční hodnoty a jaké požadavky na realizaci a způsob prezentace musí být splněny. Kromě toho existují charakteristiky popsaných řečových testů, pro něž je důležité, aby byly stanoveny, ale které nejsou chápány jako požadavek. Tento dokument stanovuje postupy a požadavky pro audiometrii řečí se zaznamenanou testovací sestavou, která je prezentována pomocí měniče, např. sluchátka nebo kostního vibrátoru, nebo z reproduktorové soustavy při audiometrii ve zvukovém poli. Jsou popsány metody pro použití šumu buď pro maskování nevyšetřovaného ucha, nebo jako konkurenčního zvuku. U některých vyšetřovaných osob, například dětí, je přípustné požadovat pozměněné testovací postupy, které nejsou v tomto dokumentu stanoveny. Tento dokument neobsahuje zvláštní testy používané pro hodnocení směrového slyšení a dichotického slyšení

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.