ČSN EN ISO 9001 (010321)

Quality management systems - RequirementsSTANDARD published on 1.2.2016


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price16.80 USD excl. VAT
16.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 9001
Classification mark: 010321
Catalog number: 99316
Publication date standards: 1.2.2016
SKU: NS-625183
The number of pages: 48
Approximate weight : 144 g (0.32 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Quality management and quality assurance

Annotation of standard text ČSN EN ISO 9001 (010321):

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu kvality, když organizace potřebuje prokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkty a služby, které splňují požadavky zákazníka a příslušné požadavky zákonů a předpisů, a má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka efektivním aplikováním tohoto systému, včetně procesů k jeho zlepšování, a prokazováním shody s požadavky zákazníka a s příslušnými požadavky zákonů a předpisů. Všechny požadavky této mezinárodní normy jsou generické a mají být aplikovatelné v jakékoli organizaci bez ohledu na její typ nebo velikost nebo na produkty a služby, které poskytuje

These corrections apply to this standard:

ČSN EN ISO 9001:2016/Oprava1 (010321) Correction

Systémy managementu kvality - Požadavky.

Correction published on 1.11.2018

Selected format:
Czech -
Print design (1.10 USD)


Show all technical information.
1.10 USD


IN STOCK

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand