ČSN EN ISO 9614-3 (011617)

Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity - Part 3: Precision method for measurement by scanningSTANDARD published on 1.4.2010


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.60 USD excl. VAT
18.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 9614-3
Classification mark: 011617
Catalog number: 85571
Publication date standards: 1.4.2010
SKU: NS-170287
The number of pages: 40
Approximate weight : 120 g (0.26 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Acoustic measurements and noise abatement in general

Annotation of standard text ČSN EN ISO 9614-3 (011617):

Tato část ISO 9614 stanovuje metodu pro měření složky akustické intenzity kolmé k měřicí ploše, která je vybrána tak, aby obklopila zdroj (zdroje) hluku, jehož akustický výkon je určován. Integrace složky akustické intenzity kolmé k měřicí ploše přes měřicí plochu je přibližně nahrazena rozdělením měřicí plochy na styčné dílčí plochy a skenováním po spojité dráze přes celou rozlohu každé dílčí plochy. Měřicí přístroj určuje průměrnou normálovou složku akustické intenzity a průměrnou druhou mocninu akustického tlaku za dobu každého skenování. Úkon skenování je přípustné provádět ručně nebo pomocí mechanického systému. Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech, nebo vážená hladina ve vymezeném pásmu jsou vypočítány z naměřených hodnot v třetinooktávových pásmech. Metodu lze použít pro libovolný zdroj hluku, pro který může být stanovena stacionární měřicí plocha, na které je hluk vyzařovaný zkoušeným zdrojem a jinými významnými zdroji vně měřicí plochy v čase stálý. Zdroj hluku je určen výběrem měřicí plochy. Metoda je použitelná ve stanovených zkušebních prostředích splňujících patřičné požadavky této části ISO 9614. Tato část ISO 9614 stanovuje spolehlivé pomocné postupy popsané v příloze C, které musí být provedeny v souvislosti s určení akustického výkonu. Výsledky těchto pomocných zkoušek jsou použitelné k indikaci kvality určení akustického výkonu, včetně třídy přesnosti. Jestliže kvalita určení nevyhovuje požadavkům této části ISO 9614, postup zkoušky musí být upraven naznačeným způsobem. Tato část ISO je nepoužitelná pro frekvenční pásma, ve kterých je určená hodnota akustického výkonu negativní. Tato část ISO 9614 je použitelná pro zdroje umístěné v jakémkoli prostředí, které není v čase proměnné tak, aby byla omezena přesnost měření akustické intenzity na nepřijatelný stupeň, ani není sonda na měření intenzity vystavena působení proudění plynu s nepřípustnou rychlostí nebo nestálostí proudu (viz 5.2.2, 5.3 a 5.4). V některých případech může být shledáno, že podmínky zkoušky jsou příliš nepříznivé vzhledem k požadavkům této části ISO 9614. Například hladiny vnějších zdrojů mohou překročit dynamickou schopnost měřicího přístroje nebo mohou v průběhu zkoušky nadměrně kolísat. V takových případech není metoda uvedená v této časti ISO 9614 vhodná pro určení hladiny akustického výkonu zdroje hluku

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.