ČSN EN ISO 9712 (015004)

Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel

Translate name

STANDARD published on 1.10.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.60 USD excl. VAT
18.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 9712
Classification mark: 015004
Catalog number: 515851
Publication date standards: 1.10.2022
SKU: NS-1085227
The number of pages: 44
Approximate weight : 132 g (0.29 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Management of human resourcesNon-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN ISO 9712 (015004):

Tento dokument specifikuje požadavky na kvalifikaci a certifikaci pracovníků, kteří provádějí průmyslové nedestruktivní zkoušení (NDT) v následujících metodách: a) zkoušení akustickou emisí; b) zkoušení vířivými proudy; c) zkoušení těsnosti (s výjimkou hydraulických tlakových zkoušek); d) zkoušení magnetické; e) zkoušení kapilární; f) zkoušení radiografické; g) zkoušení tenzometrické; h) zkoušení infračervenou termografií; i) zkoušení ultrazvukem; j) zkoušení vizuální (s vyloučením vizuálního zkoušení přímého bez pomůcek a vizuálního zkoušení prováděného během použití jiné metody NDT). Systém popsaný v tomto dokumentu se může také použit pro další metody NDT, nebo pro techniky NDT v rámci zavedené metody NDT za předpokladu, že existuje komplexní schéma certifikace a metoda NDT nebo technika NDT je obsažená v mezinárodních, regionálních nebo národních normách, nebo bylo prokázáno ke spokojenosti certifikačního orgánu, že metoda NDT nebo technika NDT je účinná

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.