strlen:22


ČSN EN ISO 9712 (015004)

Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnelSTANDARD published on 1.2.2013


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.40 USD excl. VAT
13.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 9712
Classification mark: 015004
Catalog number: 92203
Publication date standards: 1.2.2013
SKU: NS-170312
The number of pages: 36
Approximate weight : 108 g (0.24 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Management of human resourcesNon-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN ISO 9712 (015004):

Tato mezinárodní norma zavádí zásady pro kvalifikaci a certifikaci pracovníků, kteří provádějí nedestruktivní zkoušení (NDT) v průmyslu. V normě jsou stanoveny odpovědnosti: 1. certifikačního orgánu 2. zkušebního střediska 3. zaměstnavatele 4. uchazeče o certifikaci Norma určuje: 1. kvalifikační stupně odborné způsobilosti 2. požadavky na školení, průmyslovou praxi a kvalifikační zkoušku 3. způsob certifikace a recertifikac

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.