ČSN EN ISO 9934-3 (015046)

Non-destructive testing - Magnetic particle testing - Part 3: Equipment

Automatically translated name:

Non-destructive testing - Magnetic particle testing - Part 3: Instruments.STANDARD published on 1.2.2016


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.00 USD excl. VAT
9.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 9934-3
Classification mark: 015046
Catalog number: 99247
Publication date standards: 1.2.2016
SKU: NS-626387
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN ISO 9934-3 (015046):

Tato část souboru norem ISO 9934 popisuje tři typy zařízení pro magnetické práškové zkoušení: - ruční nebo mobilní přístroje; - stacionární přístroje; - specializované zkušební systémy pro kontinuální zkoušení součástí zahrnující řadu zkušebních stanovišť umístěných do posloupnosti výrobní linky. Popisuje rovněž vybavení pro magnetování, odmagnetování, osvětlení, měření a monitorování. Tato část ISO 9934 specifikuje vlastnosti, které mají být poskytnuty dodavatelem zařízení, minimální požadavky pro používání a metody měření určitých parametrů. Pokud je to vhodné, jsou zde uvedeny požadavky na měření, kalibraci a provozní kontroly

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand