ČSN EN ISO/IEC 17011 (015258)

Conformity assessment - Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies

Translate name

STANDARD published on 1.4.2018


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.70 USD excl. VAT
18.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO/IEC 17011
Classification mark: 015258
Catalog number: 504700
Publication date standards: 1.4.2018
SKU: NS-811176
The number of pages: 48
Approximate weight : 144 g (0.32 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO/IEC 17011 (015258):

Tento dokument specifikuje požadavky na kompetence, konzistentní činnost a nestrannost akreditačních orgánů posuzujících a akreditujících orgány posuzování shody. POZNÁMKA - V kontextu tohoto dokumentu činnosti pokryté akreditací zahrnují, ale neomezují se na zkoušení, kalibrace, inspekce, certifikace systémů managementu, osob, produktů, procesů a služeb, poskytování zkoušení způsobilosti, výrobu referenčních materiálů, validace a verifikace

These corrections apply to this standard:

ČSN EN ISO/IEC 17011:2018/Oprava1 (015258) Correction

Posuzování shody - Požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzování shody.

Correction published on 1.5.2024

Selected format:
Czech -
Print design (1.30 USD)


Show all technical information.
1.30 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.