ČSN EN ISO/IEC 17021-1 (015257)

Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 1: Requirements

Automatically translated name:

Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit services and certification of management systems - Part 1: Requirements.STANDARD published on 1.1.2016


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price24.60 USD excl. VAT
24.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO/IEC 17021-1
Classification mark: 015257
Catalog number: 99128
Publication date standards: 1.1.2016
SKU: NS-623773
The number of pages: 80
Approximate weight : 240 g (0.53 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO/IEC 17021-1 (015257):

Část 1 normy ISO/IEC 17021 specifikuje požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu. Stanoví obecné požadavky pro orgány provádějící audit a certifikaci v oblasti kvality, environmentu a dalších oblastech systémů managementu. Tyto orgány jsou certifikační orgány. Účelem dodržování těchto požadavků je zajištění, aby certifikační orgány realizovaly certifikaci systému managementu kompetentním, konzistentním a nestranným způsobem a tím podporovaly uznávání těchto orgánů a akceptování jejich certifikace na národní a mezinárodní úrovni. Část ISO/IEC 17021-1 slouží jako základ pro uznávání certifikace systému managementu v mezinárodního obchodu

These corrections apply to this standard:

ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016/Oprava1 (015257) Correction

Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 1: Požadavky.

Correction published on 1.3.2016

Selected format:
Czech -
Print design (1.20 USD)


Show all technical information.
1.20 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016/Oprava2 (015257) Correction

Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 1: Požadavky.

Correction published on 1.3.2017

Selected format:
Czech -
Print design (1.20 USD)


Show all technical information.
1.20 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016/Oprava3 (015257) Correction

Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 1: Požadavky.

Correction published on 1.7.2018

Selected format:
Czech -
Print design (1.20 USD)


Show all technical information.
1.20 USD


IN STOCK
This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand