ČSN EN ISO/IEC 17021-1 (015257)

Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 1: Requirements

Automatically translated name:

Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit services and certification of management systems - Part 1: Requirements.STANDARD published on 1.1.2016


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price25.10 USD excl. VAT
25.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO/IEC 17021-1
Classification mark: 015257
Catalog number: 99128
Publication date standards: 1.1.2016
SKU: NS-623773
The number of pages: 80
Approximate weight : 240 g (0.53 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO/IEC 17021-1 (015257):

Část 1 normy ISO/IEC 17021 specifikuje požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu. Stanoví obecné požadavky pro orgány provádějící audit a certifikaci v oblasti kvality, environmentu a dalších oblastech systémů managementu. Tyto orgány jsou certifikační orgány. Účelem dodržování těchto požadavků je zajištění, aby certifikační orgány realizovaly certifikaci systému managementu kompetentním, konzistentním a nestranným způsobem a tím podporovaly uznávání těchto orgánů a akceptování jejich certifikace na národní a mezinárodní úrovni. Část ISO/IEC 17021-1 slouží jako základ pro uznávání certifikace systému managementu v mezinárodního obchodu

These corrections apply to this standard:

ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016/Oprava1 (015257) Correction

Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 1: Požadavky.

Correction published on 1.3.2016

Selected format:
Czech -
Print design (1.20 USD)


Show all technical information.
1.20 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016/Oprava2 (015257) Correction

Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 1: Požadavky.

Correction published on 1.3.2017

Selected format:
Czech -
Print design (1.20 USD)


Show all technical information.
1.20 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016/Oprava3 (015257) Correction

Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 1: Požadavky.

Correction published on 1.7.2018

Selected format:
Czech -
Print design (1.20 USD)


Show all technical information.
1.20 USD


IN STOCK

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.