ČSN EN ISO/IEC 17029 (015261)

Conformity assessment - General principles and requirements for validation and verification bodies

Translate name

STANDARD published on 1.7.2020


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.20 USD excl. VAT
18.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO/IEC 17029
Classification mark: 015261
Catalog number: 510605
Publication date standards: 1.7.2020
SKU: NS-996418
The number of pages: 44
Approximate weight : 132 g (0.29 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO/IEC 17029 (015261):

Tento dokument obsahuje obecné zásady a požadavky na kompetence, konzistentní činnost a nestrannost orgánů provádějících validaci/ověřování jako činnosti posuzování shody. Orgány fungující podle tohoto dokumentu mohou provádět validaci/ověřování jako činnosti první, druhé, nebo třetí strany. Orgány mohou působit pouze jako validační, pouze ověřovací, nebo mohou poskytovat obě dvě činnosti. Tento dokument je použitelný pro validační/ověřovací orgány v jakémkoli sektoru a poskytuje potvrzení, že výroky jsou buďto věrohodné s ohledem na zamýšlené budoucí použití (validace) nebo pravdivě uvedeny (ověření). Výsledky jiných činností posuzování shody (např. zkoušení, inspekce a certifikace) se nepovažují za předmět validace/ověřování podle tohoto dokumentu. Neexistují ani situace, kdy jsou validační/ověřovací činnosti prováděny jako kroky v rámci jiného procesu posuzování shody. Tento dokument je použitelný pro jakýkoli sektor ve spojení se sektorově specifickými programy, které obsahují požadavky na procesy a postupy validace/ověřování. Tento dokument je použitelný jako základ pro proces akreditace realizovaný akreditačními orgány, vzájemné posuzování v rámci skupin pro vzájemné posuzování nebo jiné formy uznávání validačních/ověřovacích orgánů mezinárodními nebo regionálními organizacemi, vládami, regulačními orgány, vlastníky programů, průmyslovými subjekty, společnostmi, klienty nebo spotřebiteli. POZNÁMKA - Tento dokument obsahuje obecné požadavky a je neutrální s ohledem na momentálně fungující programy validace/ověřování. Požadavky příslušných programů doplňují požadavky tohoto dokumentu

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand