ČSN EN ISO/IEC 17043 (015264)

Conformity assessment - General requirements for the competence of proficiency testing providers

Translate name

STANDARD published on 1.12.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price25.50 USD excl. VAT
25.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO/IEC 17043
Classification mark: 015264
Catalog number: 518454
Publication date standards: 1.12.2023
SKU: NS-1159528
The number of pages: 88
Approximate weight : 295 g (0.65 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO/IEC 17043 (015264):

Tento dokument stanovuje obecné požadavky na kompetenci a nestrannost poskytovatelů zkoušení způsobilosti (PT) a na konzistentní fungování všech programů zkoušení způsobilosti. Tento dokument může být použit jako základ pro specifické odborné požadavky pro jednotlivé oblasti použití. Uživatelé programů zkoušení způsobilosti, regulační orgány, organizace a systémy využívající vzájemné hodnocení, akreditační orgány a další mohou tyto požadavky využít při potvrzování nebo uznávání kompetence poskytovatelů zkoušení způsobilosti

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.