ČSN EN ISO/IEC 17050-2 (015259)

Conformity assessment - Supplier´s declaration of conformity - Part 2: Supporting documentationSTANDARD published on 1.3.2005


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price5.20 USD excl. VAT
5.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO/IEC 17050-2
Classification mark: 015259
Catalog number: 72377
Publication date standards: 1.3.2005
SKU: NS-163631
The number of pages: 8
Approximate weight : 24 g (0.05 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO/IEC 17050-2 (015259):

Tato část normy ČSN EN ISO/IEC 17050 stanovuje požadavky na dokumentaci, která podporuje prohlášení dodavatele o shodě. Týká se potvrzení shody provedeného první stranou (tj. dodavatelem produktu). Kromě toho, že tato dokumentace zvyšuje důvěru v prohlášení shody dodavatele, může pomoci příslušným pověřeným orgánům při jejich dozorových činnostech. Shodu produktu (včetně služby), procesu, systému managementu, osoby nebo orgánu se specifikovanými požadavky, které mohou zahrnovat normativní dokumenty, zákony a předpisy může být zapotřebí řádně doložit odpovědností dodavatele a to bez ohledu na příslušné průmyslové odvětví.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.