ČSN EN ISO/IEC 17065 (015256)

Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and servicesSTANDARD published on 1.3.2013


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.40 USD excl. VAT
18.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO/IEC 17065
Classification mark: 015256
Catalog number: 92424
Publication date standards: 1.3.2013
SKU: NS-163632
The number of pages: 44
Approximate weight : 132 g (0.29 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO/IEC 17065 (015256):

Tato evropská norma stanoví požadavky týkající se odborné způsobilosti, konzistentní činnosti a nestrannosti orgánů provádějících certifikaci produktů, procesů a služeb. Certifikační orgány provozující svoji činnost podle této mezinárodní normy nemusejí nabízet všechny typy certifikace produktů, procesů a služeb. Certifikace produktů, procesů a služeb je činnost posuzování shody třetí stranou (viz ISO/IEC 17000:2004, definice 5.5)

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand