ČSN EN ISO/IEC 17065 (015256)

Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and servicesSTANDARD published on 1.3.2013


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price17.50 USD excl. VAT
17.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO/IEC 17065
Classification mark: 015256
Catalog number: 92424
Publication date standards: 1.3.2013
SKU: NS-163632
The number of pages: 44
Approximate weight : 132 g (0.29 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO/IEC 17065 (015256):

Tato evropská norma stanoví požadavky týkající se odborné způsobilosti, konzistentní činnosti a nestrannosti orgánů provádějících certifikaci produktů, procesů a služeb. Certifikační orgány provozující svoji činnost podle této mezinárodní normy nemusejí nabízet všechny typy certifikace produktů, procesů a služeb. Certifikace produktů, procesů a služeb je činnost posuzování shody třetí stranou (viz ISO/IEC 17000:2004, definice 5.5)Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.