ČSN IEC 1123 (010644)

Reliability testing. Compliance test plans for success ratioSTANDARD published on 1.2.1994


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.50 USD excl. VAT
13.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN IEC 1123
Classification mark: 010644
Catalog number: 15338
Publication date standards: 1.2.1994
SKU: NS-174823
The number of pages: 36
Approximate weight : 108 g (0.24 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN IEC 1123 (010644):

Norma obsahuje IEC 1123:1991. V této mezinárodní normě se specifikují postupy použití a přípravy plánů ověřovacích zkoušek pro podíl úspěšných pokusů nebo pro podíl poruch. Postupy jsou založeny na předpokladu, že je každý pokus statisticky nezávislý. Předpokládá se, že požadavky na bezporuchovost budou specifikovány jako: - přípustný podíl poruch p0 nebo přípustný podíl úspěšných pokusů q0 (p0 = 1 - q0). ČSN IEC 1123 (01 0644) byla vydána v únoru 1994

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand