ČSN ISO 10008 (010343)

Quality management - Customer satisfaction - Guidance for business-to-consumer electronic commerce transactions

Translate name

STANDARD published on 1.1.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.70 USD excl. VAT
18.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 10008
Classification mark: 010343
Catalog number: 515969
Publication date standards: 1.1.2023
SKU: NS-1098018
The number of pages: 44
Approximate weight : 132 g (0.29 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Quality management and quality assurance

Annotation of standard text ČSN ISO 10008 (010343):

Tento dokument poskytuje návod pro plánování, navrhování, vývoj, zavádění, udržování a zlepšování efektivního a účinného systému transakcí elektronického obchodu mezi obchodní společností a spotřebitelem (B2C ECT) v rámci organizace. Dokument je použitelný pro jakoukoli organizaci, která se zabývá nebo plánuje zapojit se do B2C ECT, bez ohledu na velikost, typ a činnost. Tento dokument se zaměřuje na organizace, které přímo nabízejí a poskytují produkty a služby spotřebitelům. Tento dokument si klade za cíl umožnit organizacím vytvořit spravedlivý, efektivní, účinný, transparentní a bezpečný systém B2C ECT, aby se zvýšila důvěra spotřebitelů v B2C ECT a vzrostla spokojenost spotřebitelů. Je zaměřen na B2C ECT týkající se spotřebitelů jako podmnožiny zákazníků. Návod uvedený v tomto dokumentu může doplňovat systém managementu kvality organizace

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.