ČSN ISO 10010 (010344)

Quality management - Guidance to understand, evaluate and improve organizational quality culture

Translate name

STANDARD published on 1.2.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.50 USD excl. VAT
14.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 10010
Classification mark: 010344
Catalog number: 516121
Publication date standards: 1.2.2023
SKU: NS-1101450
The number of pages: 28
Approximate weight : 84 g (0.19 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Quality management and quality assurance

Annotation of standard text ČSN ISO 10010 (010344):

Tento dokument poskytuje návod pro hodnocení, vývoj a zlepšování kultury kvality organizace, aby pomohla organizaci dosáhnout udržitelného úspěchu. Tento dokument bere v úvahu základní pojmy a zásady managementu kvality se zvláštním zaměřením na zapojení a vedení lidí. Doporučení v tomto dokumentu jsou obecná a mají být aplikovatelná v jakékoli organizaci bez ohledu na její velikost, odvětví, umístění, vyspělost nebo produkty a služby, které poskytuje. POZNÁMKA - Tento dokument poskytuje příklady nástrojů pro hodnocení kultury kvality organizace pomocí sebehodnocení za účelem určení vyspělosti kultury kvality a potenciálu pro zlepšení

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.