ČSN ISO 10241-1 (010500)

Terminological entries in standards - Part 1: General requirements and examples of presentation

Translate name

STANDARD published on 1.6.2017


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price25.10 USD excl. VAT
25.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 10241-1
Classification mark: 010500
Catalog number: 502756
Publication date standards: 1.6.2017
SKU: NS-684729
The number of pages: 80
Approximate weight : 240 g (0.53 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 10241-1 (010500):

Tato norma specifikuje požadavky na navrhování a strukturování terminologických hesel v technických normách a uvádí příklady z dokumentů ISO a IEC. Termíny a jiná označení vyskytující se v terminologických heslech mohou obsahovat písmena, číslice, matematické značky, typografické znaky a syntaktické znaky (např. interpunkční znaménka, spojovníky a pomlčky, kulaté a hranaté závorky a jiné spojovací nebo oddělovací znaky), někdy ve znakových stylech (tj. fonty a tučné písmo, kurziva, tučná kurziva nebo jiné stylové zvyklosti), které se řídí zvyklostmi specifickými pro daný jazyk, doménu nebo předmět. Termíny mohou rovněž zahrnovat normalizované značky (které mohou být jazykově nezávislé nebo mezinárodně harmonizované, jako jsou např. značky pro veličiny a jednotky a také grafické značky), za něž odpovídají jiné komise ISO a IEC. Norma je založena na principech a metodách uvedených v ISO 704 a uvádí pravidla jak pro jednojazyčná, tak pro vícejazyčná terminologická hesla v technických normách a v jejich rejstřících

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand